OGÓLNOPOLSKA KURSOKONFERENCJA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW ŻEGLARSTWA

Coroczna kursokonferencja trenerów i instruktorów żeglarstwa w Górkach Zachodnich.

 W dniach 24-25.11 w Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy współpracy z AWFiS Gdańsk odbyła się kursokonferencja szkoleniowa trenerów i instruktorów sportu w żeglarstwie. Ponad setka trenerów przez dwa dni uczestniczyła w wykładach i warsztatach dotyczących tematyki związanej głównie z żeglarstwem sportowym. 

Na konferencji poruszano tematy związane z techniką i taktyką w szkoleniu, metodyki w treningu dzieci i młodzieży. Trenerzy główni poszczególnych klas dzielili się swoimi spostrzeżeniami z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Przedstawiono również założenia programowe na 2017 r. Ważnym elementem szkolenia był także temat dotyczący monitoringu kadry narodowej, kontuzji i profilaktyki w żeglarstwie, obserwacji zawodnika i roli trenera.